להורדת קובץ המידע בנושא הוראה בדבר ארנונה לחצו כאן