הוועדה מתווה מדיניות ציבורית, הסברתית וחינוכית למניעת השימוש בסמים והשימוש לרעה באלכוהול.

חברי הוועדה

מס' שם
1 טל תעסה – יו"ר
5 תומר יפת
2 אבי קידר
3 נציג ציבור – שלומי פורקוש
4 נציג ציבור- גלית עופרי
6 רונית אייזנשטדט
7 גדעון אחרק
8 דלית פורטנוי
9 נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים