לוועדה מגוון תחומים רחב לפעילותה כמנחה, מפקחת ומבקרת. בין הנושאים שבהם היא עוסקת ניתן למנות טיפוח אסתטי וחינוכי (גני משחקים וכד') של השטחים הציבוריים והשטחים הפתוחים ברחבי המועצה, ארגון פעולת המתנדבים (נאמני ניקיון), שיתוף הציבור במאבקים סביבתיים כמו סילוק מטרדי ריח וכד'.

חברי הוועדה:
מס' שם
1 טל תעסה – יו"ר
2 שרון חוילי
3 טל גורקי
4 יצחק ימיני
5 משה כץ
6 נציג ציבור – ראומה הוטרר שוויקי
7 נציג ציבור-אפרת קנובל פרץ