הועדה עוסקת בסוגיות שונות של בטחון היישוב: באבטחת מוסדות חינוך, מקומות ציבוריים, בפיקוח על ביצוע סגירת היישוב וכמו כן  מייעצת למשטרה בנושאי המשמר האזרחי.

חברי הוועדה
מס' שם
1 אבי קידר – יו"ר
2 אייל שוויקי
3 עמי אחיאל
4 יורם ברנע
6 עליה נוה
7 יניב בצלאל
8 דניאל לוי
9 אלי חבוש