ועדה זו הינה הועדה החשובה ביותר במועצה ונמנים עליה על פי החוק רק חברי המועצה. בפועל ברשויות שבהן יש קואליציה ואופוזיציה הועדה מורכבת מנציגי הקואליציה.

סמכויות הועדה:

  1. ניהול ענייני המועצה.
  2. תיאום עבודת הועדות ופיקוח עליהן.
  3. השגחה על ביצוען בפועל של החלטות המועצה והחלטות הועדות.

 

רשימת חברי ועדה
מס' שם פרטי שם משפחה תפקיד כתובת טלפון סיעה
1 טל גורקי ראש מועצה הרותם 40 054-9290129 עושים שינוי
2 גילת ברכר מ"מ וסגן ראש המועצה הכלנית 18 050-5532535 עושים שינוי
3 טל תעסה סגנית ראש המועצה הרקפת 33 052-7270281 יש עתיד
3 ויקטור כהן סגן מועצה הארז 45 052-8340395 למען פרדסיה
4 יצחק ימיני חבר החרצית 3 052-3270662 למען פרדסיה