מטרת הוועדה: ליזום ולתכנן דרכי ופעולות הנצחה.

חברי הועדה:
מס' שם
1 טל גורקי – יו"ר
2 אבי קידר
3 ויקטור כהן
4 טל תעסה