העניין הציבורי הרב בתחומי החינוך והנסיגה של משרד החינוך מההשפעה הדומיננטית שהייתה לו בעבר במערכת החינוך פותחים פתח למעורבות רבה יותר של הרשות המקומית בנושאי חינוך.

דווקא משום שהחינוך בארץ עומד בסימן של תמורות ושינויים – יכולים חברי ועדה פעילים ובעלי תפיסת עולם מגובשת לנסות ולהשפיע על עתיד החינוך בישוב ולהציע גישות וכלים חדשים.

רכז הועדה:  גדעון אחרק – מנהל אגף חינוך ותרבות

ועדת חינוך ונוער
מס' שם
1 טל גורקי יו"ר
2 דורלי רוזנשטיין
3 אורית דן
4 יהל שגב
5 רחלי בללי
6 עטרה קליינמינץ
7 תומר יפת
8 יוסי גולדברג
9 ספי בר ניב
10 ורד מסיקה
11 גילה טננבאום
12 נוגה מלמן
13 דנה בראונשטיין
14 שרון חוילי
15 כלנית רם
16 רות קטרי
17 צחי גנס