הוועדה מתכנסת אחת לשנה לקראת אירועי יום העצמאות לבחירת יקיר פרדסיה לאותה שנה.

חברי הועדה:
מס' שם
1 גילת ברכר – יו"ר
2 תומר יפת
3 שרון חוילי
4 סימה כביר
5 אבי קידר
6 קובי לנגלבן
7 עדנה רודיטי