ועדה זו מתכנסת בשלב שלפני הרחבת היישוב על מנת לבחור שמות לרחובות החדשים.

חברי הועדה
מס' שם
1 טל תעסה – יו"ר
2 גילת ברכר
3 תומר יפת
4 שרון חוילי
5 ויקטור כהן