ועדת התכנון במועצה הינה ועדת רשות - הועדה דנה וממליצה בנושאים הקשורים לתכנון האורבני של המועצה.

חברי הוועדה:
מס' שם
1 יצחק ימיני-  יו"ר
2 דני ניסו
3 אריה קהלני
5 אבי קידר - רכז
6 אילן סהר
7 רון דביר
8 עופר קאופמן
9 טל גורקי
10 עופר רוזנפלד
11 תומר יפת
12 ספי בר ניב
13 רחל אריכא
14 יהודית צאושו
15 עו"ד אלדד שגב
16 מוריס משה אטיאס
17 איתי סולל
18 יוסי נמני