ועדת התרבות דנה בתוכנית העבודה השנתית של המועצה בתחום אירועי תרבות, בבחירת אומנים למופעים וכמו כן עוסקת בהכנות לאירועים עצמם. מחברי הועדה מצופה להתנדב ולקחת חלק בסיוע בארגון האירועים בשטח, במכירת כרטיסים וכד'.

חברי הוועדה:
מס' שם
1 גילת ברכר– יו"ר
2 לימור שרגא אלוני
3 ניצה זורו
4 נעמי יפת
5 תומר יפת
6 איריס איילון
7 רות ברזילי
8 ערן חומן
9 שושי גברא
10 ראומה הוטרר שוויקי
11 אנט אבקסיס
12 דיתה גולדשטיין
13 גילה גנס
14 גילה מגיד
15 אורה שמע
16 שרה חוילי
17 רחלי מעין
18 זהבה מורד