רשימת חברי המועצה
שם תפקיד כתובת טלפון סלולרי
טל גורקי ראש המועצה רחוב הרותם 40 09-8302702 054-9290129
גילת ברכר סגנית ומ"מ ראש המועצה רחוב הכלנית 18 09-8986425 050-5532535
טל תעסה סגנית ראש המועצה רחוב הרקפת 33 073-7253507 052-7270281
ויקטור כהן סגן ראש המועצה רחוב הארז 45 09-8945257 052-8340395
תומר יפת חבר מועצה רחוב האיריס 1 09-8945531 052-8395663
יצחק ימיני חבר המועצה רחוב הנרקיס 3 09-8945386 052-3270662 
שרון חווילי חבר מועצה רחוב התפוח 32 09-8986835 050-6464234
ספי בר ניב חברת המועצה רחוב הורד  60 09-8948625 054-4972453
אבי קידר חבר המועצה רחוב הכלנית 2 09-8945321 052-2337710