ימים, שעות פעילות ומחיר:

מיום שלישי 4.12.18 עד ליום ה' 6.12.18.

בין השעות 08:00-13:00

באולם הספורט מול בית ספר "תפוז"

מחיר: 240 ש"ח

 

לפרטים נוספים: ארז חוטר 052-8415858 - רכז המחנה

להרשמה בטופס מקוון

מועד אחרון להרשמה - 20.11.18. 

ניתן להירשם גם במח' הגביה במועצה/דינה.