המועצה הדתית מתפעלת ומתחזקת את מקווה הנשים ביישוב. במסגרת זו נערכות בדיקות תקופתיות של מי המקווה . לאחרונה הושלם שיפוץ נרחב של מבנה המקווה.

מיקום המקווה: רחוב שלום שבזי , בסמוך לבית כנסת "מגן אברהם" 
טלפון במקווה: 8946181 - 09 
טלפון הבלנית: ורדה כחלון (בבית) - 8945267 - 09
שעות פתיחה:  כל יום במשך שעתיים משעת השקיעה.

  • לתיאום טבילה בימי שישי ושבת יש להתקשר עם הבלנית (רצוי יומיים מראש).
  • במתחם המקווה בור לטבילת כלים