נבחרי הציבור של פרדסיה לדורותיהם

בראשית דרכו של היישוב, ניהל את ענייני הכפר ועד שנבחר ע"י התושבים. הועד ייצג את הכפר בפני הרשויות וניהל את ענייני הפנים. 
הנבחרים: שמעון גמיל ז"ל – נבחר גם למוכתר הכפר וכן מוצרפי יפת ז"ל.

1952 – כוננה מועצה מקומית ע"י שר הפנים.


1955 – בחירות למועצה

יו"ר: אהרון כהן ז"ל 
חברים: שלמה תעשה ז"ל , שאול שעיבי ז"ל , שאול לוי ז"ל


1956 – בחירות למועצה

יו"ר: זכריה ימיני ז"ל 
חברים: עזרא כלפו , שאול לוי ז"ל , שמריה אחואל , ביתן עמוס , חיים יפת ז"ל , משה יפת ז"ל


1959 – בחירות למועצה

יו"ר: זכריה ימיני ז"ל 
חברים: עזרא כלפו , חיים יפת ז"ל , יעקב בן אהרון ז"ל , משה יפת ז"ל , שמריה אחואל , ביתן עמוס


1961 – בחירת ראש מועצה חדש

יו"ר: יעקב בן אהרון ז"ל 
חברים: זכריה ימיני ז"ל , חיים יפת ז"ל , שמריה אחואל , עזרא כלפו , יפת יעיש ז"ל , שאול לוי ז"ל


1965 – בחירות למועצה

יו"ר: יפתח מוצרפי 
חברים: שלום גור ז"ל  , חיים יפת ז"ל , מנחם בן אהרון , שמריה אחואל , שאול שעיבי ז"ל , יפת יעיש ז"ל. 


1969 – בחירות למועצה

יו"ר: יפתח מוצרפי 
חברים: יעיש יפת ז"ל , יואב לוי ז"ל,  חיים יפת ז"ל , יצחק ימיני , מנחם בן אהרון , שמריה אחואל        


1972 – בחירת ראש מועצה חדש

יו"ר: יצחק ימיני 
חברים: יואב לוי ז"ל , שמריה אחואל , בן אהרון מנחם , יפתח מוצרפי , יעיש יפת ז"ל , חיים יפת ז"ל


1973 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני 
חברים: יואב לוי ז"ל , שמעון אהרון , מנחם בן אהרון , יפתח מוצרפי , שמריה אחואל , חיים יפת ז"ל


1978 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני 
חברים: יואב לוי ז"ל , מנחם בן אהרון , יפתח מוצרפי , יעקב יפת , שמעון אהרון , יוני שעיבי


1983 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני 
חברים: יואב לוי ז"ל, אברהם שגב , מנחם בן אהרון , יעקב יפת , ציון יפת/יפתח מוצרפי , איתן יוסף/יוחנן גיל


1988 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני 
חברים: יעקב עדני , אהוד שעיבי , גבי רוזן ז"ל, יוחנן גיל , זוהר שמע/יפתח מוצרפי , מנחם בן אהרון


1993 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני 
חברים: יוחנן גיל , ירון רשף , נסים עובדיה, עזרא רייבי/עמוס יפת , עובדיה אחיאל , יואש יפת/מיכה כפיר


1998 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני 
חברים: יוחנן גיל , רפאל תירם , אורן איילון/עמוס יפת, ירון רשף/משה גולדשטיין , דוד רחום/בן ציון כהן , ויקטור כהן/יצחק יצחקי , נסים עובדיה ,       


2003 – בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני 
חברים: יוחנן גיל, טלי פליישמן , משה גולדשטיין, ויקטור כהן/שולי טייב , דני גור , תומר יפת, משה אודיז שרון חוילי.


2008– בחירות למועצה

יו"ר: יצחק ימיני 
חברים: אבי ניסים, סיגל אדמתי/משה אורן, יוחנן גיל/משה גולדשטיין, רפאל פילוסוף, דוד רחום, תומר יפת, שרון חוילי, גדעון בן-אהרון