איש ואישה שרוצים לבוא בברית הנישואין, צריכים להופיע יחד לפני הרב, רושם הנישואין, לכל הפחות 45 יום לפני מועד החתונה , זאת על מנת להפיק תעודת רווקות ,לפתוח תיק נישואין ולהיערך.

תעודת רווקות

לקבלת תעודת רווקות יש להביא את התעודות והמסמכים הבאים :  

  • תעודת זהות תקינה, נקייה ממחיקות
  • שתי תמונות זהות
  • שני עדים, גברים , שאינם קרובי משפחה של החתן או הכלה
  • כתובה או תעודת נישואין של הוריו/הוריה
  • אגרה בגובה 135 ש"ח.


תיק נישואין

לצורך פתיחת תיק נישואין בפרדסיה, חייב אחד מבני הזוג להיות תושב המקום. 
על בן/בת הזוג שאינם תושבי פרדסיה להביא את התעודות והמסמכים הבאים :

  • תעודת רווקות מהמועצה הדתית במקום מגוריו/מגוריה
  • שתי תמונות
  • תעודת זהות
  • כתובה או תעודת נישואין של הוריו/הוריה
  • במקרה של גרוש/ה יש להביא תעודת גירושין
  • במקרה של אלמן/אלמנה יש לצרף תעודת פטירה של בן/בת הזוג הקודמים
  • תעודת כשרות של האולם בו תיערך החופה

על בן/בת הזוג שהינם תושבי פרדסיה להביא את התעודות והמסמכים הבאים :

  • שלוש תמונות
  • תעודת זהות
  • שני עדים, גברים , שאינם קרובי משפחה של החתן או הכלה
  • כתובה או תעודת נישואין של הוריו/הוריה
  • במקרה של גרוש/ה יש להביא תעודת גירושין
  • במקרה של אלמן/אלמנה יש לצרף תעודת פטירה של בן/בת הזוג הקודמים
  • תעודת כשרות של האולם בו תיערך החופה

פתיחת תיק נישואין כרוכה בתשלום אגרה בתעריף ארצי אחיד בגובה 600 ש"ח. במידה ואחד מבני הזוג הינו חייל בסדיר / סטודנט / תלמיד ישיבה / בן למשפחה המטופלת ברווחה עקב קשיים כלכליים,  וברשותו תעודה בתוקף המעידה על כך , תינתן הנחה בגובה 40% מהאגרה.


רב מקדש

  • הרב העורך חופה וקידושין מטעם המועצה הדתית פרדסיה הינו הרב המקומי, הרב טיירי שליט"א.
  • קידושין באמצעות רב אחר מותנים בהסכמת הרב המקומי, באישורו ובכפוף להנחיות הרבנות הראשית.


קביעת יום החתונה

  • לפני קביעת מועד ושעת החופה כפי שתופיע בהזמנות, יש לתאם זאת עם הרב המקומי על מנת שיוכל להיערך למתן השירות.
  • אין מסדרים קידושין במקומות שאין להם תעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית/האזורית.
  • את תעודת הנישואין מקבלים לאחר החתונה באופן אישי במשרדי המועצה הדתית בפרדסיה.


הנחיות הרשמה לנישואין ברבנות פרדסיה

  • כל כלה הנרשמת לנישואין חייבת לקבל הדרכה לקראת החתונה מאת הרבנית. תיאום הפגישה יעשה לנוחיות הכלה, במשרדי המועצה הדתית.
  • תוקף העדות ותיק הנישואין 3 חודשים בלבד, אם לא התקיימו הנישואין תוך 3 חודשים, התיק נסגר ללא הודעה מוקדמת לבני הזוג.