פינוי פגרים ממדרכות ומרחובות פרדסיה מהווה את אחד השירותים הרגישים ביותר הניתנים לתושבי פרדסיה על ידי מערכת התברואה.

על מנת להבטיח פינוי פגרים בלוח זמנים קצר וכדי לוודא שאכן פונה הפגר, יש להודיע למוקד 108 כולל כל פרטי הפונה, מס' טלפון, מיקום הפגר וכתובת מדוייקת .

המועצה מתחייבת להיענות לקריאה תוך 4 שעות.