הקלטת ישיבת מועצה מס' 64 מיום 6.2.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 65 מיום 6.3.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 66 מיום 1.5.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 67 מיום 29.5.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 68 מיום 23.8.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 5 מיום 8.1.2019

הקלטת ישיבת מועצה מס' 7 מיום 26.2.2019

הקלטת ישיבות מועצה מס' 10, 11 מיום 11.6.2019

הקלטת ישיבות מועצה מס' 12, 13 מיום 2.7.2019

הקלטת ישיבת מועצה מס' 14 מיום 10.9.2019

הקלטת ישיבות מועצה מס' 17, 18 מיום 26.11.2019

הקלטת ישיבת מועצה מס' 20 מיום 17.12.2019

הקלטת ישיבת מועצה מס' 21 מיום 28.1.2020

הקלטת ישיבת מועצה מס' 22 מיום 25.2.2020

הקלטת ישיבת מועצה מס' 24 מיום 12.5.2020

הקלטת ישיבת מועצה מס' 25 מיום 23.6.2020

הקלטת ישיבת מועצה מס' 26 מיום 23.6.2020

הקלטת ישיבת מועצה מס' 27 מיום 25.8.2020

הקלטת ישיבות מועצה מס'28, 29, 30 מיום 27.10.2020