להורדת קובץ המידע בנושא קריטריונים להנחות לחצו כאן

להורדת טופס להנחה בגין מבחן הכנסה לחצו כאן

להורדת טופס להנחה בגין מחזיק נזקק לחצו כאן

להורדת טופס הצהרה על שרות מילואים פעיל לחצו כאן

להורדת טופס הצהרה על משפחה חד הורית לחצו כאן

להורדת טופס בקשת פטור מארנונה לנכס לחצו כאן