הורים ותושבים יקרים,

הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשע"ט יתבצע החל מיום רביעי 17 ינואר 2018 ויימשך עד יום שלישי 6 בפברואר 2018.

הרישום לבתי הספר יבוצע במזכירות בתי הספר החל מכיתה א' ומעלה.

הרישום באתר המועצה יתאפשר רק במהלך ימי הרישום הנ"ל. כמו כן, יתקיים רישום גם באגף החינוך במועצה בימים ובשעות כדלקמן:

א' - ה'  בין השעות 08:00-14:00

ג'        בין השעות 16:00-19:00

הנכם מתבקשים לציין שתי עדיפויות לשיבוץ בגן. במקרה שלא תצוין עדיפות שנייה, יוקצה גן בעדיפות שנייה באופן אוטומטי.

לנרשמים במועצה, יש להביא תעודות זהות של שני ההורים בהן מצוין כי כתובת ההורים בפרדסיה.

תושבים חדשים יביאו אישור ביטול רישום מהרשות אותה עזבו.

לתשומת ליבכם, המועצה אינה מתחייבת להיענות לבקשת השיבוץ וזאת בשל מגבלות מקום ושיקולים פדגוגיים.

לביצוע הרישום באינטרנט