מליאת המועצה אישרה ביום 5.12.2017 את תקציב המועצה לשנת 2018, כמנהגה עוד לפני תחילת שנת התקציב, וזאת במסגרת מחויבותה למינהל  תקין. עיקרי התקציב מוצגים באינטרנט לטובת תושבי פרדסיה ומתעניינים מהציבור הרחב, וזאת במסגרת מחויבותה של  המועצה לשקיפות בעבודתה ולשיתוף הציבור.

לעיון בפרטי התקציב ודברי ההסבר לחצו על הקישורים שלפניכם:

דברי ראש המועצה

דברי הסבר לתקציב המועצה

מצגת - שינויים בפעילות המועצה בשנים 2017-2014

 

עיקרי התקציב

 

תקציב עבודות פיתוח

תקן כוח האדם 

דו"ח כספי רבעוני

דו"ח כספי 2017                                                                                                                                      

דו"ח ממונה חופש המידע