תעריפים בחוקי עזר נכון ל-16.3.18

חוק עזר 16.3.18 (2).pdf