תעריפים בחוקי עזר נכון 16.7.2018

חוק עזר 16.7.18.pdf