להורדת הקובץ תעריפים בחוקי עזר נכון ל-16.10.17

16.10.17.pdf