תעריפים בחוקי עזר נכון 16.10.2018

16.10.18 חוק עזר.pdf