תעריפים בחוקי עזר נכון 16.5.2018

 

חוק עזר 16.5.18.pdf