16.11.19 חוק עזר.pdf

 

תעריפים בחוקי עזר נכון ל- 16.11.19

./uploads/n/1574065559.2171.pdf