הקלטת ישיבת מועצה מס' 64 מיום 6.2.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 65 מיום 6.3.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 66 מיום 1.5.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 67 מיום 29.5.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 68 מיום 23.8.2018

הקלטת ישיבת מועצה מס' 5 מיום 8.1.2019