תפריט נגישות דלג לאזור תוכן מרכזי
  • אמות מידה
  • פרוטוקולים
  • הרחבת היישוב
  • גלריית תמונות
  • תשלומים
  • פייסבוק

מבזקים

מבזקים

השהה
16.01.2017
15.01.2017
29.12.2016
השקעה ניכרת בתוכניות פיתוח, חזות הישוב, חינוך ותרבותמליאת מועצת פרדסיה אישרה השבוע את תקציב המועצה לשנת 2016. פרדסיה הינה המועצה הראשונה באזור שאישרה את התקציב לשנה הבאה וזאת במסגרת מדיניות המועצה למינהל תקין ושקיפות, דבר המתבטא גם בפרסי ניהול תקין של משרד הפנים אותם מקבלת המועצה מדי שנה.
בטקס מרשים שהתקיים השבוע  זכתה מועצת פרדסיה פעם נוספת בחמישה כוכבי יופי,  שהינו הציון המקסימאלי המוענק לרשויות מקומיות בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל" לשנת 2015. האות מוענק על ידי המועצה לישראל יפה לרשויות מקומיות המצטיינות בטיפוח חזות הישוב, שמירה על איכות הסביבה, טיפוח ריאות ירוקות, שימור ערכי טבע ונוף ומניעת מפגעים סביבתיים.  
בית ספר "תפוז" בפרדסיה זכה להישגים מרשימים במבחני המיצ"ב שערך משרד החינוך. ההישגים הינם ברמה גבוהה מאד ומעידים על שיפור משמעותי שחל בהישגים של בית הספר.
השבוע התקיימו שני מפגשים מרתקים, הראשון לבני נוער והשני להורים, עם יוסי גולדשטיין, "מכור נקי" שסיפר להם כיצד הפך מנער רגיל , שעישן ושתה בקטנה, למכור קשה לאלכוהול וסמים. המפגשים, בהם השתתפו עשרות תושבים,  התקיימו בארגון משותף של יחידת הנוער והיחידה למאבק באלימות והתמכרויות אשר פועלת במועצה מזה כחמש שנים ועוסקת בפעילויות מניעה והעלאת המודעות לסכנות שבסמים, אלכוהול ואלימות.