המועצה אישרה תקציב להעתקת קו המתח הגבוה בישוב


מועצת פרדסיה אישרה השבוע את ההשתתפות הכספית של המועצה במימון העתקת קווי המתח הגבוה  מרחוב התהילה בישוב אל ממערב לכביש 4. מדובר בשלב מתקדם נוסף אשר מוביל ראש המועצה טל גורקי ליישום הפרויקט המורכב.  

כזכור, שנים רבות עסקה מועצת פרדסיה בנושא העתקת קווי המתח העליון, 161 קילוואט כל אחד, אך חברת החשמל לא הראתה נכונות להעתיק את הקווים. רק הצורך של חברת החשמל לשדרג את אחד הקווים ל- 400 קילוואט וההתנגדות החד משמעית של ראש מועצת פרדסיה טל גורקי לתוכנית זאת, היווה תמריץ לחברת החשמל להיענות לפנייתו של ראש המועצה ולהכין תכנית להעתקת הקווים אל ממערב לכביש 4. לפני כשנתיים  אושרה התוכנית בוועדה לתכנון תשתיות לאומיות (ות"ל) ובהמשך גם בהחלטת קבינט הדיור הממשלתי אשר דינה כדין החלטת ממשלה. עלות ביצוע הפרויקט נאמדת בלמעלה מ- 33 מיליון ₪ . מועצת פרדסיה אישרה השבוע השתתפות בסך 1.6 מיליון ₪ בלבד, כאשר היתר  ימומן ע"י רשות מקרקעי ישראל וחברת החשמל. סיכום זה הושג לאחר משא ומתן ארוך וקשה  מול גורמים אלה. כעת מכינה חברת חשמל את התוכניות המפורטות ומתחילה בתהליך קבלת האישורים לביצוע. הצפי של חברת חשמל לתחילת העבודות בשטח הינו ראשית שנת  2020. ראש המועצה, טל גורקי: " ניהלנו מאבק עיקש וארוך לאישור ההחלטה והתקצוב – שרובו מגורמים חיצוניים, וכעת אנו מובילים בנחישות את מימוש הביצועהמועצה לא תרפה ולא תשקוט עד להעתקת הקווים ".