היה נכון


 

התקיים טקס פתיחת השנה של שבט הצופים בפרדסיה – שבט לביא.

הטקס עמד בסימן חילופי ראשי השבט. דודי פריג' החליף את גלית עופרי כראש השבט ואנה בן עובד החליפה את ריקי פלח כגזברית.

 

בתנועות הנוער בפרדסיה משתתפים כ- 400 תלמידים ובני נוער. מדובר בנתון גבוה מאד המעיד על ההשקעה והחשיבות שרואה המועצה בכך.

 

צופים