החל סקר מדידת נכסים ביישוב


 

תושבים יקרים,

 

בהתאם להנחיות של  משרד הפנים מבוצע בימים אלו סקר מדידות מקיף של כל הבתים והנכסים בפרדסיה. בהתאם לסעיף 159 לצו המועצות המקומיות, רשאי מי שהוסמך לכך להיכנס בכל עת סבירה לנכסים ולערוך בהם בדיקות ומדידות. לאור זאת התושבים מתבקשים לשתף פעולה ולסייע למודדים ככל האפשר. המודדים מצויידים בכתב מינוי מתאים ע"י המועצה לצורך זיהוי.

 

תוצאות המדידה, כולל תשריט מדוייק, יישלחו לכל בעל נכס בצרוף הסברים מתאימים. השטחים שיימצאו במדידה יעודכנו בהתאם. ההודעות הראשונות לתושבים יישלחו במהלך חודש ינואר 2020 ולאחר מכן לכל התושבים בחודשים הראשונים של שנת 2020.

 

 לשרותכם, מצ"ב שאלות ותשובות בעניין הסקר. אנא לחצו כאן.

 

מדידות