עדכון מצב הקורונה ביישוב לרגל חג הפסח - ראש המועצה טל גורקי - 7.4