נזכור ולא נשכח. היום ובכל עת. דברים ליום הזיכרון לשואה ולגבורה בפרדסיה