רצים וצועדים לזכרו של שחר תעשה ז"ל יום ו' 17.11.17