מצטיינים בערכים: פרדסיה מובילה בהתגייסות לשירות קרבי


הישגים  לבני הנוער בפרדסיה: נתוני אגף כוח אדם בצה"ל אשר נמסרו לראש מועצת פרדסיה טל גורקי מציגים מחויבות לשירות בצה"ל ומוטיבציה רבה לשירות משמעותי. על פי הנתונים: % 97 מהבנים ו- % 95.5 מהבנות התגייסו לצה"ל. מדובר בנתון גבוה מאד בקרב הרשויות המקומיות  בישראל.  נתון בולט נוסף הוא שרות משמעותי. על פי נתון זה : % 97.5 אחוז מהבנות ו- % 88 אחוז מהבנים משרתים שירות משמעותי ביחידות עילית בשדה ובעורף. נתונים גבוהים אלה מצטרפים להישגי מערכת החינוך בישוב. פרדסיה מדורגת במקום גבוה מאד הן בתוצאות מבחני המיצ"ב והן באחוז הזכאות לבגרויות. הישגים אלה נובעים מההשקעה הרבה של המועצה הן בחינוך הפורמאלי והן בחינוך הבלתי פורמאלי ובכלל זה הקצאת משאבים רבים לתנועות הנוער שהובילו לגידול ניכר במספר המשתתפים בפעילותן.  ראש המועצה טל גורקי: "אנו גאים בחיילים שלנו ומצדיעים להם. ההישגים הללו מעידים על חינוך איכותי וערכי הקיים בפרדסיה, ועל משפחות תומכות ומעודדות. תושבי פרדסיה  הם הכוח המניע של היישוב, הם אלו שהופכים את פרדסיה שלנו לישוב קהילתי וערכי המוביל בשרון".