הצטיינות יתרה: מועצת פרדסיה זכתה שוב בפרס על ניהול כספי תקין


השבוע  הוענק לראש מועצת פרדסיה טל גורקי  פרס  על ניהול כספי תקין לשנת 2016  בטקס  שהתקיים בבנייני האומה בירושלים. הפרס הוענק על ידי שר הפנים אריה דרעי, מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן ובכירי השלטון המקומי. הפרס הוענק למועצה לאחר שעמדה בקריטריונים רבים ובהם: סדרי עבודה ומנהל, יעילות כספית וביצועי תקציב, ניהול ההון האנושי, הערכות לשעת חירום ורישוי עסקים.  ההישג של פרדסיה מרשים במיוחד לאור העובדה כי בשנתיים האחרונות קיצץ משרד הפנים כ-2 מיליון שקל בשנה מתקציב המועצה  וזאת בשל עלייתה של פרדסיה מאשכול סוציו-אקונומי 6 לאשכול 8. המועצה נערכה מבעוד מועד לקיצוץ ונקטה במגוון של פעולות התייעלות וחסכון שחסכו למועצה כמיליון ש"ח בשנה. בעקבות זאת המועצה גם  לא העלתה את תעריפי הארנונה מעבר לעדכון השוטף על פי חוק. ראש המועצה טל גורקי: "אני מודה לעובדי המועצה ולחברי המועצה על שיתוף הפעולה, העבודה המקצועית והאחריות שהם מגלים לכל אורך הדרך.  אנו עושים הכל בכדי לתת רמת שירות גבוהה ומגוונת לתושבי פרדסיה תוך שיפור מתמיד.  פרדסיה שלנו בתנופה. אנו מקימים שכונות חדשות, משדרגים מבני ציבור ותשתיות בישוב הוותיק ומשקיעים רבות בחינוך, תוך שמירה על כללי המנהל התקין, תקציב מאוזן ושקיפות מרבית".