עזרה בדרך


 

הסתיים קורס עזרה ראשונה מתקדם שיזמה מועצת  פרדסיה בהשתתפות תושבים מתנדבים. הצוות שהוכשר בקורס ישמש כצוות עזרה ראשונה בשעת חירום, ובכך יהווה נדבך נוסף במוכנות המועצה לשעת חירום. בשנים האחרונות שדרגה  המועצה את תחום המוכנות לשעת חירום, בין השאר: שודרג החמ"ל היישובי, הוקמה יחידה סע"ר (סיוע עזרה ראשוני) לפינוי ראשוני של נפגעים, גויסו והוכשרו מתנדבים רבים, נכתבו ורועננו נהלים והתקיימו תרגילים מקיפים בשיתוף  פיקוד העורף והרשות לחירום לאומית. ראש המועצה טל גורקי:" קיימת חשיבות רבה  להערכות יסודית לשעת חירום. אנו עושים זאת לכל אורך השנה בתקווה כמובן שבסופו של יום לא נזדקק לכך ".