מתקני מחזור למתכת הותקנו בפרדסיה


כישוב הירוק והמוביל בשרון שמה מועצת פרדסיה דגש רב על נושא איכות הסביבה,  וכפועל יוצא מכך על תחום המחזור. בשנים האחרונות הותקנו בישוב מרכזי מחזור ואף שודרגו מרכזי מחזור קיימים על מנת לעודד מחזור בקרב התושבים ובכך לשמור על פרדסיה נקייה וירוקה.  במסגרת זו הותקנו השבוע 13 פחי מחזור  למתכת, בשיתוף עם תאגיד תמיר. מתקני המחזור הוצבו בנקודות מרכזיות בישוב והם ישמשו את תושבי פרדסיה, אשר הינם בעלי מודעות רבה למחזור. יש לציין כי לאחרונה אף הוצבו בישוב מתקני מחזור לקרטון, בכך הושלמה הקמת מערך המחזור בישוב, כך שבפרדסיה  ניתן כיום למחזר סוגי פסולת מגוונים במספר אתרים .ראש המועצה טל גורקי,

"הישוב שלנו הינו ישוב כפרי וירוק ואנו מקפידים לטפח ולשמר זאת באמצעות שמירה על חזות הישוב ואיכות הסביבה, אני מודה לתושבי פרדסיה הנפלאים על כך שהם מוסיפים למחזר ובכך שומרים על איכות הסביבה ועל פרדסיה נקייה וירוקה".