מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז מס' 7/20 - למתן שירותי ניו-מדיה ותקשורת - הודעת הבהרה מס' 1 כללי פומבי 07/07/2020 14/07/2020
מכרז מס' 7/20 - למתן שירותי ניו-מדיה ותקשורת כללי חיצוני 29/06/2020 14/07/2020
מכרז פומבי 9/2020 - הסעות תלמידים למוסדות חינוך בשנה"ל תשפ"א כללי פומבי 24/06/2020 14/07/2020
הודעה על אפשרות להקצאת קרקע כללי פומבי 25/05/2020 27/07/2020

דרושים

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרושים/ות סייעות/ים לגנים וצהרונים חיצוני 07/07/2020 15/08/2020
דרוש/ה רכז שפ"ע ואכיפה חיצוני 28/06/2020 20/07/2020
דרוש/ה פקח רב תכליתי חיצוני 28/06/2020 20/07/2020
דרוש/ה מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי חיצוני 28/06/2020 20/07/2020
דרוש/ה פסיכולוג/ית מתמחה חינוכי חיצוני 28/06/2020 20/07/2020

להורדת טופס למועמד למשרה לחץ כאן

לעיון בתכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2020 לחץ כאן

מידע על התקשרויות עם יועצים לפי תקנה (3)8 לתקנות העיריות (מכרזים)

לעיון במאגר היועצים של המועצה – לחץ כאן.

להודעות על התקשרויות

להורדת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - לחץ כאן

להורדת תצהיר בדבר קיום דיני עבודה - לחץ כאן

 

מידע על התקשרויות לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים)

להחלטות על התקשרויות

להודעות על הסכמים