מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה רכז/ת מועדון פנאי בוגרים עם צרכים מיוחדים חיצוני 11/02/2019 26/02/2019
דרוש/ה רכז/ת מועדון חברתי גימלאים חיצוני 11/02/2019 26/02/2019
מכרז פומבי מספר 1/19 - אחזקת מתקני משחק/כושר בפרדסיה כללי חיצוני 31/01/2019 20/02/2019

דרושים

אין דרושים להצגה


מידע על התקשרויות עם יועצים לפי תקנה (3)8 לתקנות העיריות (מכרזים)

לעיון במאגר היועצים של המועצה – לחץ כאן.

להודעות על התקשרויות

להורדת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - לחץ כאן

להורדת תצהיר בדבר קיום דיני עבודה - לחץ כאן

 

מידע על התקשרויות לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים)

להחלטות על התקשרויות

להודעות על הסכמים