תעריפים בחוקי עזר נכון ל- 16.2.20

16.2.20.pdf

./uploads/n/1582120473.3651.pdf