16.6.20 חוק עזר.pdf

 

תעריפים בחוקי עזר נכון ל- 16.6.20