ביום זה יתקיימו שתי בחינות במתמטיקה ובחינה באומנות.

להלן שעות האיסוף לבחינות:

לבחינה במתמטיקה

שעת התחלת איסוף:  11:30

סוג רכב:  טרנזיט

מסלול ההסעה יעבור בתחנות ברחובות:

המייסדים, שבזי, יונה פישר, רמב"ם (מכולת כתבי), הברוש, הרימון (ביה"כ "אור-יה") והאלון (קאנטרי).

נא להגיע לתחנה 5 דקות לפני.

בהצלחה לנבחנים!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לבחינה במתמטיקה ובאומנות

שעת התחלת איסוף:  13:30

סוג רכב:  אוטובוס

מסלול ההסעה יעבור בתחנות ברחובות:

המייסדים, שבזי, יונה פישר, רמב"ם (מכולת כתבי), הברוש, הרימון (ביה"כ "אור-יה") והאלון (קאנטרי).

נא להגיע לתחנה 5 דקות לפני.

בהצלחה לנבחנים!!