מוזמנים לפנות לעמוס 052-8587505 עד לתאריך 15.3.18

במועדון הנוער

השתתפות בטקס זיכרון