המעוניינים לקבל פרטים מתבקשים לפנות לדינה במחלקת הגביה - 09-8946403.