תכונות נדרשות: מודעות, סבלנות, עברית טובה וכושר ראיון אישי.

 

לפנות ליעקב ליבנה – ישראל נגלית לעין - בטלפון: 052-2643662.