תאגיד המים ביקש להודיע כי הלילה, יום שלישי, 1.5.18, החל משעה 23:00 עד 05:30 בבוקר למחרת, צפויים שיבושים באספקת המים ביישוב, עקב עבודות להחלפת מגופים בצנרת המים.

העבודות נועדו לשפר את תשתית המים ביישוב, כך שבעתיד במקרה של פיצוצים בצנרת, ניתן יהיה לנתק מאספקת מים אזורים מצומצמים בלבד.

היערכותכם בהתאם!