בחג השבועות , יום ראשון 20.5.2018, לא יבוצע פינוי אשפה

להורדת הפלייר