אייר תש"ף

מאי 2020

 

מועצה מקומית פרדסיה – ועדת הקצאות

        הודעה על אפשרות להקצאת קרקע

 

המועצה המקומית פרדסיה מודיעה על פי נוהל הקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, כפי שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים, (להלן – "נוהל הקצאות") כי בכוונת המועצה לבחון אפשרות להקצאת קרקע למטרה של הקמת בית כנסת בפרדסיה בתחום תב"ע הצ / 1-3 / 148, ברחוב הירדן בפרדסיה (גוש 9249, חלק מחלקה 94), בשטח של כ-550 מ"ר – למטרה של הקמת בית כנסת בנוסח ישראל.

המקרקעין לעיל מיועדים לשטחי ציבור וזאת בהתאם לתוכניות בנין עיר החלות עליהן.

כל גוף המעוניין בהקצאת הקרקע לעיל למטרה האמורה, מתבקש להגיש למועצה בקשה מתאימה להקצאת קרקע בצרוף כל הנתונים והמסמכים המחוייבים מכוח נוהל ההקצאות, ובאופן המפורט בנוהל ההקצאות, על גבי טפסים שיסופקו לצורך כך וזאת תוך 60 ימים ממועד פרסום הודעה זו.

ניתן להשיג העתק מנוהל ההקצאות באתר האינטרנט של משרד הפנים (www.moin.gov.il) או במשרדי המועצה.

 

להורדת טופס הבקשה - לחץ כאן

                                                                                                                           המועצה המקומית פרדסיה

                   איכות חיים בפרדסיה, פרדסיה בתנופה