Yakir Pardesia.pdf
פורסמה קריאה לציבור להגיש המלצות לתושבים הזכאים לתואר "יקיר פרדסיה", על גבי הטופס המצורף. מועד אחרון להגשה 23.3.17. 
פרטים בלשכת ראש המועצה. טלפון: 09-8945551.

להורדת טופס מועמד לתואר יקיר פרדסיה 2017 לחץ כאן