בבית הספר "תפוז" מתקיימת פעילות חופש הגדול בחודש יולי 2017 .

מצ"ב תוכנית הפעילות תכנית עבודה בית ספרית 24-4-171 מודפס עם פרטים לפרסום באתר.pdf