לקראת החגים יחולו שינויים במועדי פינוי האשפה והגזם, וזאת בשל העובדה שימי החג נופלים על ימי הפינוי הקבועים.

לפרטים על  השינויים לחץ על הקישור:./uploads/n/1505288532.1602.pdf