רישום למוסדות חינוך לשנה"ל תשפ"ב


נהלי רישום למוסדות החינוך לשנה"ל תשפ"ב (2021-22)

הורים ותושבים יקרים,

בשנת הלימודים הקרובה, שתיפתח בחודש ספטמבר 2021, מערכת החינוך בפרדסיה ממשיכה לגדול ולהתפתח.

אנו נערכים מבעוד מועד על מנת לתת מענה הולם לכל הנרשמים ומצפים מכם להבנה ולשיתוף פעולה בתהליך.

תלמידים הלומדים כיום בבתי הספר "תפוז" ו"רימון" (כולל בחטיבה הצעירה), אינם צריכים להירשם.
כל תלמיד אחר המעוניין להירשם לחינוך היסודי הממלכתי, צריך להירשם כתלמיד חדש (סעיף 2 למטה).

הגילאים המחייבים ברישום עפ"י משרד החינוך:

גילאים ילדים שנולדו מתאריך עד תאריך
חובה כ"ב בטבת התשע"ו 01 בינואר 2016 כ"א  בשבט התשע"ו 31 בדצמבר 2016
טרום-חובה ג' בטבת התשע"ז 01 בינואר 2017 ד' בשבט התשע"ז 31 בדצמבר 2017
טרום-טרום-חובה י"ד בטבת התשע"ח  01 בינואר 2018  כ"ג בשבט התשע"ט 31 בדצמבר 2018

 

להלן סדרי הרישום:

הרישום לגני הילדים, לבתי הספר ולצהרונים לשנה"ל תשפ"ב יחל ביום חמישי א' בשבט תשפ"א 14 בינואר 2021 ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט תשפ"א 3 בפברואר 2021, ויבוצע באתר האינטרנט בלבד.

למאחרים ברישום לא מובטח שיבוץ עקב מגבלת מקום.

 1. הרושמים את ילדם לגני הילדים בגילאי 3, 4 וחובה/חטיבה צעירה מתבקשים לציין בזמן הרישום את זרם החינוך המועדף (ממלכתי או ממלכתי דתי). לא ניתן לציין עדיפות שיבוץ לגן/בית ספר.
  השיבוץ יתבצע בהתאם לשיקולים פדגוגיים ומערכתיים.

   

  לרישום לגנים באמצעות האינטרנט לחץ כאן.
  לתשומת לבכם, יש להירשם בנפרד לצהרוני המועצה כולל בבתי ספר בשנה"ל תשפ"ב.
  לרישום לצהרונים - לחץ כאן.

 2. תושבים חדשים, שכתובתם אינה בפרדסיה בזמן הרישום, אינם יכולים להירשם באינטרנט.
  עליהם להדפיס את טופס ההרשמה (טופס הרשמה לגני ילדים - גילאי 3-5, טופס הרשמה לבתי ספר), למלא את הפרטים הדרושים ולשלוח אותו לאגף החינוך במועצה/רבקה בדוא"ל rivka@pardesia.muni.il
  בצירוף המסמכים הנ"ל:
  -  צילום תעודות זהות (כולל הספח) של שני ההורים בהן מצויין כי כתובת ההורים בפרדסיה
      או אישור על ביצוע שינוי כתובת במשרד הפנים.
  -  אישור ביטול רישום מאגף החינוך ברשות אותה אתם עוזבים.
  -  צילום (דף ראשון ואחרון) חוזה רכישה/שכירות.

  נרשמים שטרם העתיקו את מקום מגוריהם, ישלחו גם התחייבות לשנות כתובתם (שני ההורים) בתעודות הזהות עד 30.6.2021,  טופס התחייבות לשינוי כתובת.

 3. חובה על הורים הגרים בנפרד למלא ולשלוח גם כתב הצהרה והתחייבות להורים הגרים בנפרד.

אנו מאחלים לכל תלמידינו שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

                                                                                        בברכה

                                                                                   גדעון אחרק
                                                                         מנהל אגף חינוך ותרבות