תושבים יקרים,

במסגרת מבצע לחלוקת תווי מזון למשפחות הזכאיות לכך, פורסמו אמות מידה וכללים הקובעים את אוכלוסיית הזכאים. (ראו פרסום בתחתית הדף).

משפחות שקיבלו בשנת 2020 הנחה מארנונה של 70% ומעלה, על פי מבחן הכנסה בלבד ולא מכל סיבה אחרת), מדווחות למשרד הפנים ישירות ע"י המועצה ויקבלו את תווי המזון ללא צורך בהגשת בקשה.

אותו דבר אמור לגבי קשישים המקבלים קצבה להשלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.

תושבים אחרים הסבורים שהינם זכאים לתווי המזון מכוח אמות המידה שנקבעו, יכולים להגיש בקשה באמצעות הטופס המקוון בהמשך.

לעיון באמות המידה לגבי הזכאות לקבלת תווי המזון - לחץ כאן.

להגשת בקשה – לחץ כאן. 

למידע נוסף המפורסם באתר משרד הפנים - לחץ כאן.

לתשומת לבכם:

יש להגיש בנוסף למילוי הטופס את כל המסמכים שנדרשים ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס.
במידה ולא יושלמו כל הפרטים ולא יצורפו כל המסמכים, הבקשה לא תטופל.

כמו כן, המועצה אינה אחראית על חלוקת תווי המזון. אלה יחולקו באופן ישיר לזכאים ע"י חברת "שופרסל" בע"מ, שזכתה במכרז שמשרד הפנים פרסם לצורך כך.

בריאות טובה לכולם! 

סיוע להבטחת בטחון תזונתי-page-001