1
פרטי השחקנ/ית
2
אישור הורים
3
תשלום וחתימת ההורים

 

(בת/בן)

 

 

(16, 18, S, M, L, XL וכדומה)

 

 

 

טורניר קטרגל שנתי 2021
ע"ש עופר מוצרפי ז"ל

אישור השתתפות בטורניר * שדה חובה

הצהרת בריאות * שדה חובה

המועצה המקומית פרדסיה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל משמעות שהיא בגין כל פגיעה או נזק ו/או שינוי במצב בריאותו של
בני/בתי הקשור במישרין או בעקיפין לפעילותו במשחקי טורניר הקטרגל והכרוך בהם.

ידוע לי שהאירוע מתוקשר וייתכן צילום ופרסום של בני/בתי. * שדה חובה

 

פרטי השחקנ/ית:


 

 

 

 

 

 

שימו לב, יש לציין רק 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי.

תוקף כרטיס * שדה חובה
חודששנה

 

Browser not supported